אנו עדים במועצה לגידול הדמוגרפי המרשים שמביא איתו אתגרים מבורכים.

העליה במספר בתי אב וכן במספר הנפשות באוכלוסיה בשנים האחרונות מחייבות אותנו כמועצה לפעול בצורה יעילה ולטפל בסוגיות רוחב מול היישובים וגם בתוך בניין המועצה בעבודה בין-אגפית.
אגף תכנון ובקרה הוקם בשנת תשע"ח על מנת לתת מענה לגידול זה, תוך הצבת יעדים אסטרטגיים עבור המועצה כולה ועבור כל יישוב ויישוב כפרט.

תפקיד האגף לתת מענה רוחבי על מנת לתרגם את החזון שלנו לפרקטיקה ולסייע למנף את כולנו קדימה.
מחלקות האגף החדש בצמיחה וכוללות את התחומים הרוחביים הבאים: GIS, קרקעות, מחשוב, רישוי עסקים ופיקוח ואכיפה.

אנו מאמינים ששילוב כלים חדשניים כמו הGIS יעזרו לנו לתת שירות טוב יותר בכל התחומים: הנדסה, גביה, בטחון, תפעול, פיקוח ועוד.
אנו באגף לשירותכם, נשמח לסייע לתת מענה בכל הקשור לעשייה שלנו ולנושאים אסטרטגיים במועצה.

שמעון צוקרמן
מנהל אגף תכנון ובקרה
02-9939912
[