מנכ"לית המועצה הינה הציר המרכזי לתכנון וליישום תוכנית אסטרטגית למימוש חזון המועצה ותרגומה לתוכנית שנתית ורב שנתית, וכן אחראית גם על פעילות מליאת המועצה וועדותיה.

לפניות ללשכת מנכ"לית:

אורי חבר
מנכ"ל המועצה
02-9939915
אסתי ליפסקר
מנהלת לשכת מנכ"ל
02-9939915

ספר טלפונים של המועצה