החזקת כלבים:

אדם אשר ברשותו כלב, יוודא כי הכלב חוסן כנדרש וכי הותקן לו שבב אלקטרוני המהווה אמצעי זיהוי
אין לשחרר כלב לשוטט ללא השגחה, אלא יש לשמור עליו קשור ברצועה ומחסום לפיו. חל איסור על השארת צרכי כלבים ברחבי הכפר, ועל בעל הכלב לאסוף את הצרכים ולהשליכם לפח. כלב משוטט שילכד, יועבר להסגר וישוחרר על ידי בעליו לאחר ששילם את ברירת הקנס.

מחלת הכלבת:

מחלת הכלבת היא מחלה מסובכת, קטלנית, וחשוכת מרפא . מרגע שמופיעים סימנים ראשונים של המחלה אצל אדם או בעל חיים שננשך, אין כל אפשרות לרפאם .
בעלי חיים נגועים במחלת הכלבת משנים התנהגותם הרגילה: כלבים נוחי מזג עלולים להפוך לתוקפניים, ולהיפך שועל או תן נגוע עלול לגלות חסר פחד ולהתקרב לבני אדם!
חתולים עלולים להיות תוקפניים ביותר!
לפיכך, על התושבים לנהוג על פי הוראות וטרינר הרשות ותברואן המועצה, המפורטות להלן :

  • יש לחסן את הכלב מדי שנה ולחדש את רישיונו במשרדי המועצה , החל מגיל 3 חודשים.
  • אין להוציא כלב לרשות הרבים , אלא כשהוא מובל ברצועה ומחסום על פיו.
  • יש למנוע מגע בין כלבך לכלבים זרים , אשר לא ידוע אם הם בריאים ומחוסנים.
  • כלב שיימצא ללא חיסון , יועמד בעליו לדין ללא כל הודעה נוספת והכלב יילקח להסגר.

החזקת בעלי חיים (מלבד כלבים וחתולים): אסורה החזקת בעלי חיים בתחומי המועצה המקומית כפר יונה, ובכלל זאת בקר, צאן, עופות, יונים וסוסים, אלא אם כן ניתן לכך היתר מראש מהרופא הווטרינרי המחוזי.

נוהל נשיכת כלב:

אם כלבך נשך אדם הודע מייד לרופא הווטרינרי הרשותי! בהסתרת המקרה אתה עלול לסכן חיי אדם!
אם כלביך ננשך על ידי חיה זרה הודע מייד לרופא הרשותי!
אם ננשכת עשה הכל כדי לזהות את בעל החיים שנשך אותך, וכן רשום את שם וכתובת בעליו ופנה מייד לרופא
עליך לדווח למשרד הבריאות באופן אישי על הנשיכה! ללא דיווח לא יוסגר הכלב הנושך לתחנת ההסגר להשגחה

חיסון כלבים:

חיסונים לכלבים בשאר מזרח הגוש בתקוע או נוקדים לפי החלטת בעלי הכלבים .
הודעות  בכתב מועברות אישית לבעלי הכלבים הרשומים במחשב ,הודעות לבעלי כלבים חדשים/כאלו שלא עודכנו במחשב היות וחוסנו בצער בעלי חיים או אצל וטרינר פרטי מקבלים הודעה דרך מזכירות הישוב  (לפי נוהג המקום) מייל ,דף קשר ישובי הודעות בלוחות המודעות/אחר.