המועצה שמה בפניה כמטרה לקדם ולהעלות את רמת השירותים הניתנים לתושבים ולמשפחות המתמודדות עם ילדים/בוגרים עם צרכים מיוחדים.
תחום הצרכים המיוחדים כולל:

  • תיאום, קישור ותכלול האסטרטגיה בתחום הצרכים המיוחדים
  • פעילות הועדה לצרכים מיוחדים של המליאה
  • פיתוח והובלת מענים חדשים לצרכים העולים מהשטח
  • הנגשה ומיצוי זכויות
  • קידום שיתופי פעולה בין אגפי המועצה השונים הפועלים בתחום ובין המועצה לארגונים ובעלי עניין שונים
  • ניתוח ומיפוי של מגמות בתחום

תוצאות שאלון מיפוי צרכים מיוחדים – אוקטובר 2020 

חוברת מידע וזכויות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

פרטי התקשרות: