מינוי אפוטרופוסות במצבים בהם זקן אינו יכול לנהל את ענייניו.
עו"ס לחוק סדרי דין נותן חוות דעת והמלצות על מינוי אפוטרופסות בהתאם לפנייה של בית משפט.
אפוטרופסות על גוף ועל רכוש ניתן לעשות בלשכת הרווחה על פי מקום המגורים של ההורה. בכל לשכת רווחה יש עובדת סוציאלית שהוכשרה וממונה על נושא. השרות הוא חינם.

אם כי יש לשלם אגרת בית משפט (תשלום חד פעמי) כחלק מהתהליך.
יפויי כוח מתמשך – נעשה על ידי עורכי דין שעברו הכשרה ייעודית לנושא, מאפשר לכל אחד (כשיר ובגיר), למנות מקבל החלטות עבורו אם לא יהיה כשיר לכך.

מידע נוסף מאתר "כל זכות"