מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
מבקש לבטל רישום לשנת הלימודים
מבקש לבטל רישום לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה
סיבה לביטול הרישום
סיבה לביטול הרישום (חובה) שדה חובה