בית הדין האזורי לדיני ממונות:

ליד המועצה הדתית גוש עציון פועל בית דין לענייני ממונות.
בראש בית הדין עומד הרב שלמה לוי, ראש הכולל בישיבת הר עציון. יחד עמו יושבים בהרכב תלמידי חכמים נוספים תושבי גוש עציון.
על פי חוקי מדינת ישראל פועל בית הדין כמוסד בוררות וההתדיינות בפניו מותנית בחתימת הצדדים על הסכם בוררות. החתימה מחייבת את הצדדים לקבל את פסיקת בית הדין ואחריה אף אחד מהצדדים אינו יכול לחזור בו בלא הסכמת חברו. במידה ואחד הצדדים מסרב לקיים את פסק הדין ניתן להוציאו לפועל באמצעות רשויות החוק במדינה.
הגשת בקשה לבוררות בבית הדין היא הליך פשוט וזול בהרבה מהגשת תביעה לבית המשפט, ובשנים האחרונות אנו עדים לזרם גובר והולך של ציבור דתי הרואה בבית הדין הרבני סמכות ראשונית להוצאת הצדק לאור.

תחומי הפעילות של בית הדין:

 • הלוואת והסכמים פיננסיים
 • יחסי קונה ומוכר
 • יחסי עבודה בין עובד שכיר או קבלן למעביד
 • תנאי עבודה ושכר
 • פיצויים
 • יחסי שכנים
 • מניעת נזק הדדי
 • בתים משותפים
 • זכויות שימוש בנכס משותף
 • יחסי שותפים

כדי להתדיין בפני בית הדין יש לפנות למזכירות בית הדין לקבלת טפסים למילוי ולתשלום אגרה
אגרת בית הדין היא 400 שקלים. הסכום מחולק לשני תשלומים: 200 שקלים עם פתיחת התיק ו-200 שקלים נוספים במידה שהתיק יגיע לדיון.

לא יקבע תאריך לדיון לפני הסדרת האגרה כנדרש.

ניתן לשלם בהמחאה במשרדי המועצה הדתית או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 02-9939918.

מזכירת בית הדין: חדווה ברס, 02-9939918, [email protected].

סדר הפעולות הנדרש לדיון בפני בית הדין לממונות:

 • תשלום אגרה ראשונית- 200 ש"ח
 • חתימת התובע והנתבע על שטר הסכמה לבוררות בפני בית הדין לממונות
 • מילוי כתב תביעה על ידי התובע
 • משלוח כתב התביעה לנתבע על ידי התובע או על ידי מזכירות בית הדין
 • הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע למזכירות בית הדין
 • השלמת תשלום אגרה- 200 ש"ח
 • קביעת תאריך דיון
 • דיון או דיונים בפני בית הדין
 • קבלת פסק דין (כשבועיים לאחר תום הדיון)

בסיום התהליך באחריות התובע לממש את פסק הדין בצורה ישירה מול הנתבע או באמצעות ההוצאה לפועל.