בגוש עציון נהוג לבדוק את מבקשי הצדקה הבאים מחוץ לגוש עציון, על פי ההלכה במסכת בבא בתרא (דף ט' א') שבודקים את המבקש צדקה.
תושבי גוש עציון הנקלעים למצוקה כלכלית יכולים לפנות לוועדות הצדקה היישוביות, וכן לקרן עזרה הדדית ליד המועצה הדתית גוש עציון.
תושבים מחוץ לגוש עציון יפנו לוועדת הצדקה המשותפת למועצה הדתית גוש עציון ואפרת על פי הנוהל המתפרסם בדף זה.

המועצה הדתית ממליצה לתושבי גוש עציון לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  • אם מגיע לביתכם מבקש צדקה עם אישור בתוקף של ועדת הצדקה, לתת לו צדקה בעין יפה, כל אחד כפי יכולתו.
  • אם מגיע אדם ללא אישור של ועדת הצדקה, להסביר לו בצורה יפה שעליו להגיע בפעם הבאה עם אישור. ראוי לתת גם לאדם זה פרוטה לצדקה, על מנת שלא להשיב את פניו ריקם.
  • אישור של ועדת הצדקה שאינו בתוקף, יש להתייחס כאילו אין אישור.
     
  • טופס מילוי למתרים
  • אישור לאיסוף צדקה
  • איך מקבלים אישור איסוף צדקה בגוש עציון