אנו שואפים לשפר את איכות החיים והרווחה של פרטים משפחות וקהילות גוש עציון, ולהוות מוקד זמין ונגיש, קהילתי, איכותי ומקצועי - במתן טיפול, סיוע ועזרה.

האגף פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית גוש עציון- בהתאם למדיניות המועצה, משרד העבודה והרווחה ועל פי חוקי המדינה- ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.

עובדי האגף מסייעים לכל הפונים בייעוץ, טיפול הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, הזוג המשפחה והקהילה.

אוכלוסיית היעד כוללת את כל מעגלי החיים מלידה ועד זקנה, בכלל יישובי המועצה.

כל תושבי גוש עציון זכאים להסתייע בשרותי האגף, הפועל לזיהוי צרכים ייחודיים של אוכלוסיות יעד שונות כל זאת תוך רגישות לצרכים המשתנים ונותן להם מענה במסגרת חובותיו והמשאבים העומדים לרשותו.

עובדי האגף מתכננים ומקימים שרותי חברה ורווחה על פי צרכי הקהילה, מפעילים שירותי טיפול וסיוע חומרי למטרות מניעה ושיקום, ומגנים על אוכלוסיות בסיכון על פי הוראות החוק.

אפרת אפרתי
מנהלת אגף שירותים חברתיים
02-9939970
בת שבע שולץ
מנהלת לשכה, האגף לשירותים חברתיים
02-9939935
אודות

תרשים ארגוני 

אודות 

אוגדן המענים אגד יהודה - התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

טופס פנייה והצהרה 

טופס ויתור סודיות 

טופס טרום אינטייק 

חוברת מענים טיפוליים

 מענים טיפוליים  האגף לשירותים חברתיים