להלן ההנחות בארנונה לשנת 2020 עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה:

הנחה תינתן אך ורק באם הזכאי להנחה מתגורר בדירה והוא המחזיק הרשום בפנקסי הרשות, הזכאי ליותר מסוג הנחה אחד, יקבל הנחה אחת בלבד – גבוהה מבין כולן

  • צילום ת"ז +ספח מלא , חובה שבספח תופיע כתובת מגורים בתחום שיפוט המועצה.
  • תושב חדש – אישור על אי קבלת הנחה במקום המגורים הקודם
  • לנכס בשכירות – יש לצרף הסכם שכירות בתוקף .

מקבלי קצבאות "אישור זכאות לקצבאות לפי פרק ביטוח נכות" מהמוסד לביטוח לאומי הכולל: סכום הגמלה ברוטו, מועד תחילת הזכאות לגמלה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות, דרגת אי- כושר.

למילוי טופס הנחת חוק לחץ כאן

הנחה בגלל מצב אישי (הנחת חוק) עמודה 1 גובה ההנחה הגבלות
נכות אי כושר השתכרות של 75%  ומעלה המקבל קצבת נכות 0.8 עד 999 מ"ר
  נכות רפואית של 90%  ומעלה 0.4 עד 999 מ"ר
  הורה המקבל גמלת ילד נכה 0.33 עד 100 מ"ר
הבטחת הכנסה הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ברצף משנת 2002 ועד היום 0.7 עד 999 מ"ר
אזרח ותיק מקבלי קצבת זקנה / שארים / תלויים 0.25 עד 100 מ"ר
  יחיד שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק, או לזוג שהכנסתם אינה עולה על הממוצע במשק ב150% 0.3 עד 100 מ"ר
  מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בתוספת לקצבת הזקנה/ שארים / תלויים 1 עד 100 מ"ר
  אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה בתוספת השלמת הכנסה 1 עד 100 מ"ר
עולה חדש זכאי להנחה לשנה אחת (עד שנתיים ממועד העלייה) עם הצגת תעודת 'עולה חדש' או 'אזרח עולה' וללא מבחן הכנסה. 0.9 עד 100 מ"ר
הורה עצמאי (הורה יחיד) כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992 או – הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל   בשרות סדיר, וגילו אינו עולה על 21 שנה.   0.2 עד 100 מ"ר
חייל המשרת שירות סדיר בצה"ל לפי חוק שירות ביטחון (עד תום 4 חודשים מיום שחרורו) בהצגת אישור קצין העיר תחילת וסוף שירות 1 עד 70 מ"ר
שירות אזרחי תושב המתנדב בשירות אזרחי – בהצגת 'תעודת משרת' ואישור ממנהלת השירות האזרחי לאומי, תחילת וסוף שירות 50% או 75%  
  ההנחה משתנה לפי כמות שעות  שבועיות של השירות. עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר  
    מ-4 נפשות – עד 90 מ"ר