מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל על פי תקנון המועצות האזוריות (יהודה ושומרון) תשל"ט 1979 , על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד. הארנונה מממנת את פעילויות המועצה לרווחת התושב בנושאי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, רווחה, איכות הסביבה,ביטחון,גינון ועוד.
מליאת המועצה, מאשרת בכל שנה את תעריפי וסיווגי צו המיסים וכן בוחנת אפשרות להגשת בקשה חריגה להעלאת תעריפים , צו המיסים נדרש מידי שנה לאישור משרד הפנים והאוצר.

חישוב שטח לחיוב ארנונה (מגורים)

סכום חיוב הארנונה מחושב לפי כמות מ"ר (מטר רבוע) שטח הנכס ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המסים של מועצה אזורית גוש עציון.

"שטח ברוטו" מידות חוץ בכל הקומות כולל מרחבים מוגנים, מרתפים, חדרי שירות, חדרי מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.

מתי משלמים את הארנונה?

לפי תקנות החוק, את הארנונה לשנת 2024 יש לשלם עד 31.1.2024. המשלם את הארנונה מראש לשנת 2024 עד ליום 31.1.2024 אף יקבל הנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.

ישנה אפשרות לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים בתאריכים הבאים:31/1/2024 , 1/3/2024, 1/5/2024, 1/7/2024, 1/9/2024, 1/11/2024.

המשלם ארנונה לשיעורין ב 6 שוברי תשלום, יחויב בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ) התש"מ 1980 .

תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע נהנים מפריסה של 12 תשלומים חודשיים (במקום שישה תשלומים דו-חודשיים).

בחיוב הראשון לשנת הכספים 2024, תקבלו חשבון משולב לתשלום הארנונה הכולל שני ספחים:

  • הספח העליון מיועד למעוניינים לשלם את הארנונה מראש לכל השנה ולקבל הנחה של 1% על חיוב הארנונה. (כאמור, למשלמים עד 31.01.2024)
  • הספח התחתון מיועד למעוניינים לשלם רק את החשבון התקופתי לחודשים 1-2/2024 בלבד.

בעלי הוראת קבע- החיוב ינוכה ישירות מחשבונכם בבנק.

המועצה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד החייבים. בידכם האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות.

תושב שלא ישלם במועד את התשלום הדו-חודשי, יתווספו ריבית בשיעור של 6% שנתי והפרשי הצמדה בשיעורים הקבועים בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלום חובה התש"מ 1980 ).

נגד התושבים המאחרים בתשלומיהם, נוקטת הרשות באמצעי אכיפת גבייה כגון: צעדים משפטיים. עיקול משכורתו של החייב. עיקול כספיי החייב בבנקים. עיקולי מיטלטלין. עיכוב יציאה מהארץ. רישומי שיעבוד על הנכס , בנוסף, הליכי אכיפת גבייה יגרמו לחייב הוצאות נוספות: אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורך דין ועוד, וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב.

אל תמתינו לתהליך האכיפה אשר רק יגדילו את סכום החוב בהוצאות אכיפה / עורך דין. בואו בהקדם והסדירו את החוב!!

הקפד לשלם במועד וחסוך הוצאות מיותרות ואי נעימויות.

השגה / ערר על חיוב ארנונה

השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר של קביעת ארנונה כללית, תשל"ו 1976) והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמן:

מי שמחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה אחת מטענות אלה:

  • הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • או, נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • או, הוא איננו נחשב "מחזיק" כשמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודות הרשויות.

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה. השגה וערר יש לשלוח בדואר רשום בלבד. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או דחייתו.