מיכל בן שלום -מנהלת - [email protected]

רחל נאומבורג- מנהלת תחום קהילה- [email protected]

בטי נצר- מנהלת תחום טיפול- [email protected]

יפעה אביחיל- עובדת סוציאלית קהילתית- [email protected]

נעמי קלין- מנהלת משרד- [email protected]