מסגרת לדיון בצוות רב מקצועי , לצורך הערכת מצב הילד והמשפחה ובניית תוכנית טיפול מומלצת עבורם, בשיתוף ההורים והילד , המסגרת החינוכית , השירות הפסיכולוגי , קב"ס וגורמים נוספים לפי הצורך. הוועדות מתקיימות בנוכחות ובשיתוף ההורים , ואם מתאים- גם הילד , תוך שקיפות ומתן מידע ומקיף , על מנת להגיע לתוכנית הטיפול הטובה ביותר עבור הילד ומשפחתו .

התוכנית הטיפולית מיועדת להתבצע במסגרת הבית והקהילה או במסגרת חוץ ביתית – בהתאם להמלצות הוועדה . במידה וההמלצה היא על מציאת מסגרת פנימייתית – תופנה המשפחה בליווי עו"ס המשפחה לבדיקת מסגרות רלונטיות עבור ילדם . כמו כן- עבור כל ילד המשולב במסגרת חוץ ביתית תקיים ועדת תכנון טיפול לצורך חשיבה מחודשת ומעקב אחת לשנה.