וועדות פעוטות בסיכון 

אימהות עובדות זכאיות להנחה לפי הנחיות משרד העבודה (התמ"ת לשעבר) .
אמהות אלו אינן זכאיות לפנות לאגף לשרותים חברתיים לסיוע במעונות יום. הקריטריונים להשמה במעון דרך האגף לשרותים חברתיים לאמהות שאינן זכאיות להנחה דרך משרד העבודה הינם באחד מהמצבים הבאים:

  1. פעוט מוכה – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי וחוות דעת רפואית .
  2. פעוט שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה ממושכת – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי וחוות דעת רפואית.
  3. אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת : אלימות במשפחה, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, זנות, עבריינות – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי .
  4. אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת : הפרעה נפשית, מחלת נפש, נכות קשה, מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי, חוות דעת רפואית או סיכום מידע רפואי.
  5. אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת פיגור – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי והחלטת ועדת אבחון לפי סעיף 7 לחוק הסעד ( טיפול במפגרים) התשכ"ט 1969
  6. הפעוט מעוכב התפתחות וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט – דרוש חוות דעת עובד סוציאלי ו אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או אישור של פסיכולוג התפתחותי.

לפרוט נוסף ניתן לעיין באתר משרד הרווחה , תקנון התע"ס פרק 8.10

סיבות כלכליות ואחרות אינן בקריטריונים להשמה.
לכל הקריטריונים יש להגיש אסמכתאות בכתב , כמפורט למעלה, וכן אישורי הכנסה עדכניים . ההחלטה ניתנת לאחר דיון בוועדת פעוטות בסיכון לפי חוק פעוטות בסיכון המתקיימת בנוכחות ההורים.