במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, ראש המועצה מינה ועדת השגה רשותית שתפקידה לדון בבקשות ערר שיתקבלו על ידי בעלי עסקים לגבי החלטות רשות הרישוי של המועצה במקרים כגון:

סירוב לקבל בקשה לקיום הליך רישוי.

סירוב למתן רישיון עסק.

בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים שניתנו על ידי רשות הרישוי יכול להגיש ערר.

הגשת ערר על פי חוק דורשת תשלום אגרה בגובה אגרת רישוי עסקים. את הגשת הערר יש להגיש על גבי טופס לרשות הרישוי.

תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

לצפייה בטופס לחצו כאן