על פי החוק , כל אדם ובפרט אם הוא איש מקצוע הבא במגע עם ילדים ( עובד חינוך/בריאות ) אשר יודע על קטין שנפגע באופן פיזי או מיני ע"י האחראי על הקטין , חובה עליו לדווח למשטרה או לעו"ס לפי חוק הנוער . האחראים על הקטין הם: בני משפחה מדרגה ראשונה ( הורה, בן זוג של הורה, אח/ות, סבא/סבתא דוד/ה, גיס/ה ) או האחראי עליו במסגרת החינוכית פורמאלית או לא פורמאלית .
כאשר מדובר בפגיעות בקטין שנעשו ע"י מי שאינו מוגדר כאחראי עליו , מוטלת החובה על ההורים לטפל בילדם תוך אפשרות לקבל ייעוץ מקצועי מעו"ס לפי חוק הנוער

עובדים סוציאלים לחוק הנוער עימם ניתן ליצור קשר לצורך דיווח או קבלת ייעוץ :

ברוך רבי- 02-9939916 | כתובת מייל: [email protected]
שרית סלע – 02-9939903 | כתובת מייל: [email protected]