ניתן להשאיל חופות מהמועצה הדתית בתיאום מראש.

בעת איסוף החופה יש להשאיר פקדון על סך 500 ש"ח אשר יוחזרו עם החזרת החופה.

 

מזל טוב!!

 

 

חופה אא

חופה ב