חזון מועצה אזורית גוש עציון

מועצה אזורית גוש עציון רואה בהתיישבות ובחיבור לחברה הישראלית ערכים מובילים. ערכי יסוד המבוססים על המורשת, ההיסטוריה התרבותית והצביון הישראלי המשלב את כלל גווני האוכלוסייה.
מועצת גוש עציון נושאת בעוז ובגאווה את מורשת האזור, מורשת אשר מהווה בסיס להתחדשות ושדרוג הגוש. לאור אותם ערכים ומורשות מממשת המועצה את שליחותה הציבורית, החברתית והחינוכית הן במישור המקומי והן במישור הלאומי.

המועצה חרטה על דגלה לדאוג לשיפור רווחת ואיכות החיים של התושבים. וזאת תוך שיפור רמת השירות והטיפול שהיא מספקת לתושב הפרטי ותוך קידום ועידוד היישובים לצמיחה, לגדילה, לתנופת בנייה ולפיתוח תשתיות. ומעבר לכך פועלת המועצה למען טיפוח מנהיגות מקומית מכלל המגזרים.

יעדים:

  1. חינוך כנכס אסטרטגי המהווה מוקד משיכת תושבים.
  2. חיזוק איכות השירות לתושב.
  3. חיזוק תחושת הביטחון בקרב אוכלוסיית הגוש.
  4. הגברת הזיקה, תחושת השייכות והגאווה של התושבים במועצה.
  5. פיתוח כלכלי, עידוד וקידום עסקים, ויוזמות עסקיות.
  6. יצירה וחיזוק יזמות חברתיות, קהילתית וחינוכית בכל ישוב.
  7. פיתוח תשתיות תיירותיות ועוגני משיכת מבקרים.
  8. חדשנות ומצוינות כערך.