נעילת שער
נעילת שער (חובה) שדה חובה
תקינות השער
תקינות השער (חובה) שדה חובה
תקינות אינטרקום
תקינות אינטרקום (חובה) שדה חובה
שלמות ותקינות הגדר ההיקפית
שלמות ותקינות הגדר ההיקפית (חובה) שדה חובה
תקינות המצלמה
תקינות המצלמה (חובה) שדה חובה
נעילת שער מילוט
נעילת שער מילוט
המצאות מטפי כיבוי תלויים על הקיר ותקינותם
המצאות מטפי כיבוי תלויים על הקיר ותקינותם (חובה) שדה חובה
תקלות בטיחות שונות כגון: חוסר במגני אצבעות, בורות וכד''
תקלות בטיחות שונות כגון: חוסר במגני אצבעות, בורות וכד'' (חובה) שדה חובה
לחצן מצוקה (ביצוע בדיקה)
לחצן מצוקה (ביצוע בדיקה) (חובה) שדה חובה
המצאות תיק עזרה ראשונה ותכולתו
המצאות תיק עזרה ראשונה ותכולתו (חובה) שדה חובה
מדבקת הנחיות לחירום
מדבקת הנחיות לחירום
סגירת מסנני אב"כ במקלט הגן
סגירת מסנני אב"כ במקלט הגן
ביצוע סריקה בתוך המבנה
ביצוע סריקה בתוך המבנה
ביצוע סריקה מחוץ למבנה
ביצוע סריקה מחוץ למבנה
האם נמצאה תקלה?
האם נמצאה תקלה? (חובה) שדה חובה
האם ניתנה הנחייה לפתוח קריאה ל 106?
האם ניתנה הנחייה לפתוח קריאה ל 106? (חובה) שדה חובה