ילדים ובני נוער עד גיל 18 שעברו פגיעה מינית בתוך המשפחה או מחוצה לה וכן ילדים ובני נוער שביצעו התנהגות מינית לא מותאמת או פוגענית זכאים לטיפול במימון מלא של משרד הרווחה במרכזים טיפוליים ייעודיים הקיימים בביתר ובירושלים.

הטיפול כולל טיפול רגשי לילד וכן הדרכה וליווי להורים

לצורך קבלת פרטים על הטיפול והפנייה יש לפנות לעו"ס היישובי או לעו"ס לחוק הנוער
 לחץ כאן לבירור עו"ס רלוונטי