מוקד ביטחון גוש עציון 1208
דיווחי תנועה גוש עציון 02-9959407
מרכז חוסן 02 9939378  / 058-3989550 בין השעות 8:30-14:30

מכבי אש 102 | 02-9934512

משטרה  100

תחנת משטרה גוש עציון 02-9939444

יחידת חילוץ עציון 054-2226066

מגן דוד אדום 101

מרכז חירום רפואי אפרת וגוש עציון (מח"ר) 9932211 | כונן 057-7225000

פיקוד העורף 1207 | (טל' 1207, פקס' 089783603)

לשכת הבריאות ירושלים 5314811

משרד הבריאות – האגף לשעת חירום 03-6932323

קו חירום מרכז לייעוץ בהרעלות 04-8541900

מוקד דיווח תקלות כבישים (נתיבי ישראל) *2120

מוקד תקלות בזק 199

מוקד תקלות חברת חשמל  103

מקורות 08-9271567

מוקד סביבה רשות הטבע והגנים *6911