המרכז הינו מרכז מקצועי-ארגוני המאפשר לרשויות להיערך ולספק מענה לקהילה בשעת חירום ובמקביל לפתח ולחזק את חוסנה בתקופת רגיעה מתוך אמונה כי "מוכנים בשגרה – חזקים  בחירום"

קהילה חסינה מאפשרת חיים משפחתיים, חברתיים וקהילתיים בריאים ומתפקדים גם בעיתות משבר וחירום. 

המרכז פועל ב-2 מישורים:

בתקופות של רגיעה ושגרה המרכז מתמקד בשיפור וחיזוק החוסן והלכידות במועצה, ובהכנה ופיתוח שירותי חירום שיאפשרו התמודדות אפקטיבית במצבי חירום ובשגרה.בתוך כך המרכז מפעיל  הכשרות של מתנדבים בחירום, קורסי עזרה ראשונה נפשית, הכשרות פעילים ומתנדבים, פיתוח והכשרה של מנהיגות פורמלית ובלתי פורמלית, סדנאות לקהילות שונות ועוד.

בזמן חירום: מרכז חוסן אמון להפעיל מערך חירום פסיכוסוציאלי תוך ראיה מערכתית והתאמת המענה לאוכלוסייה הנפגעת ולמאפייני האוכלוסייה בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי הרשות.

המרכז ערוך לתת מענה טיפולי ראשוני בנפגעי הלם, טראומה וחרדה ובהתאמה המשך ליווי וטיפול פרטני או משפחתי על פי הצורך.

המרכז מפעיל סדנאות ופעילויות לאנשי חינוך, מתנדבים, הורים, ילדים, נוער וקשישים ולקבוצות נוספות בהתאם לצרכים העולים מהקהילה בזמן חירום.

מרכז חוסן שוקד באופן קבוע על התאמה ופיתוח של מענים ושירותים הולמים לצרכים המשתנים של תושבי המועצה.

נשמח אם תפנו אלינו עם כל שאלה, בקשה או יוזמה נוספת!