מוקד אגף הגבייה

מענה טלפוני: בימים ב', ד', ה' בין השעות 8:00-13:00
מס' טלפון: 02-9939924/5

קבלת קהל: בימים א', ג', ה' בין השעות 8:00-13:00
ניתן לתאם מראש הגעה למחלקה מעבר לשעות שצוינו לעיל

כתובת מייל: 

איתמר אקווה[email protected]

מלי אלימלח- [email protected]

משה גולדשטיין- [email protected]

יוכבד בן שלום- [email protected]

בת שבע רייכמן [email protected]

אוסנת מימון [email protected]