על המחלקה

  • המחלקה אחראית על תחום חוזים מכרזים וההתקשרויות של המועצה אזורית גוש עציון.
  • המחלקה נותנת שירותים בענייני מכרז והתקשרות מול הגורמים השונים לכלל האגפים והמחלקות של המועצה.
  • המחלקה מנהלת את מאגר היועצים ונותני השירות אל מול המחלקות והאגפים השונים.
  • מרכז תחום ערבויות.

תחומי עיסוק של המחלקה

  • ריכוז עבודה מול היועץ המשפטי של המועצה בנושאי התקשרויות.
  • ריכוז עבודת ועדת מכרזים המשמשת כוועדת חובה המורכבת מנציגי ציבור.
  • טיפול בהתקשרויות מחויבות מכרז זוטא א' זוטא ב' ופומבי המחלקה מלווה את התהליך מהכנת מסמכי המכרז פרסום המכרז עד לביצוע ההזמנה.
  • טיפול בהתקשרויות הפטורות ממכרז המחייבות פנייה להציע הצעות והכנת פרוטוקול התקשרות החתום על ידי מנכ"ל גזבר ונציג המחלקה/ אגף.
  • נוסחי אישורי עריכת ביטוח ונספחי ביטוח לחוזה מנהל פרויקט או מפקח וכן נספחי ביטוח לחוזה מתכנן / נותן שירות, ונוסח אישור קיום ביטוח לחוזה מתכנן מוסדות חינוך.
ברכה מויאל
מכרזים
02-9959420

קישורים שימושיים