במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-1.1.17 עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו רק להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת אישור כיבוי אש.

הקלה זאת נועדה להקל על מבקשי הרישיון ולחסוך בזמן יקר לביצוע ביקורת של משרד הכבאות. תהליך זה מאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.

רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, ומעוגנת בצו של שר הפנים. למסלול זה נכנסו 115 פרטי רישוי  (חלקם באופן מלא וחלקם בגדלים שונים).  עסק מתחת לשטח מ"ר מסוים שנקבע על ידי הצוות יכול להיכלל במסלול התצהיר.

במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר לינק לתצהיר חתום  על ידי עורך דין לרשות הרישוי שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. התצהיר מהווה אישור כיבוי אש וניתן להפיק (במידה ובוצעו שאר הדרישות) רישיון עסק על ידי מחלקת רישוי עסקים.

קישורים והסברים