שלום רב,

משרד הבריאות בשיתוף עם המועצה האזורית גוש עציון קבעו מתכונת הפעלת מרפאה אחודה במרפאת "מאוחדת" ברח' מרכז רפואי 1- אלון שבות טלפון המרפאה: 02-9939777, למתן מענה רפואי בסיסי

ראשוני לכלל האוכלוסייה (מבוגרים וילדים) בשעת חירום.

תפקיד המרפאה האחודה- מרפאה לרפואה ראשונית הנותנת מענה למבוטחי כל קופות החולים(בשעת חירום בלבד)- בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בשעת חירום המקום ישולט לידיעת התושבים.

השירותים הרפואיים יינתנו על ידי הצוות במרפאה עצמה.

בעתות חירום יופעל גורם מקשר ברמת מחוז של כל קופת חולים לצורך מתן

מידע רפואי אודות מבוטחי הקופה שפנו לקבלת טיפול רפואי במרפאה אחודה

המופעלת על ידי קופת חולים אחרת.

לנחיותיכם, קיימת מרפאה אחודה נוספת במרכז החירום הרפואי של הישוב אפרת.

מצ"ב קובץ הסבר מפורט של משרד הבריאות.

בברכה,

להורדת הוראות מרפאה אחודה לחץ כאן