יחידת ההון האנושי אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון, המונה כ-400 עובדים.
גיוס, מיון וקליטת עובדים, הדרכה, השתלמויות, טיפוח ופיתוח המשאב האנושי ,ליווי מנהלי המועצה לצורך עמידה ביעדי כח האדם
ליווי העובדים במהלך חייהם בארגון מקליטה ועד פרישה, כולל דאגה לרווחתם ושביעות רצונם של העובדים במקום העבודה.
הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים – שירות, מקצועיות, שיתוף, ומחוברות.

למכרזי כח אדם ודרושים לחץ כאן 

פרטי התקשרות:

רעות צ'יקו
רכזת נוכחות
02-9939958
פקס: 02-9309423