עו"ס לעניין סדרי דין פועלת מתוקף החוק על פי פניית בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. העו"ס מתערבת ומכינה תסקירים בנושאים הבאים:

  • משמורת על ילדים
  • זמני שהות
  • צו הגנה ואפוטרופסות

התערבות של עו"ס לעניין סדרי דין הנה מכח צו של ערכאה משפטית ונעשית רק לאחר פניה של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין.