הסמל:

האלון הבודד כמרכזו של הלוגו אז והיום מסמל את השורשים העמוקים שמחברים אותנו להוויה, לעבר ולמי שאנחנו כעת ולמי שאנחנו שואפים להיות, אנשי הארץ הזו עם שורשים עמוקים, יסודות וערכים. 
השמים הפתוחים מאחור- הם התקווה, הגג וממד היציבות לבית כולו.

 

הצבעוניות:

ירוק- מסמל טבע, מרחבים, צמיחה, התחדשות ותקווה.

כחול- צבע השלום, מבטא אמון, בטחון ויציבות.

זהב אוקר- סמל הטוהר, התמזגות עם החיים, החברה והיקום.

לתשומת לבכם, אין לעשות שימוש בסמל המועצה ללא קבלת אישור מדובר המועצה!