יפה שטרית
מנכ"לית המועצה
02-9939915
דוריס טואיזר
רכזת רישוי עסקים
פנטה פנטה
אסתי ליפסקר
מנהלת לשכת מנכ"לית
02-9939915
מורית ינון
מנהלת מוקד ופרויקטים
02-9959410
מלי בן יוסף
מנהלת הון אנושי
02-9939986
רעות צ'יקו
רכזת נוכחות
02-9939958
ליאור בוסקילה
מנהל העמותה לקידום החינוך
02-9959420
אריאל ממן
מנהל מח' מכרזים
052-4099942