אורי חבר
מנכ"ל המועצה
02-9939915
דוריס טואיזר
רכזת רישוי עסקים
029959411
פנטה פנטה
אסתי ליפסקר
מנהלת לשכת מנכ"ל
02-9939915
מורית ינון
מנהלת מוקד ופרויקטים
02-9959410
רעות צ'יקו
רכזת נוכחות
02-9939958
ליאור בוסקילה
מנהל העמותה לקידום החינוך
02-9959420