עו"ס המשפחה הוא הגורם הטיפולי המרכזי אשר מלווה משפחות ופרטים בראייה מערכתית והוליסטית.

עו"ס המשפחה מטפל באנשים במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי על ידי טיפול ישיר ועקיף, הפנייה לשירותים רלוונטיים, סנגור, תיווך ומתן ידע לשם מיצוי זכויות.

עו"ס משפחה מהווה מנהל מקרה ((casemanager והינו הגורם העיקרי אשר נמצא בקשר שוטף עם המשפחה ומנהל שותפויות עם כל הגורמים המעורבים במשפחה.

לכל יישוב במועצה קיים עובד סוציאלי שאחראי על מתן הטיפול למשפחות ופרטים ביישוב.

קבלת סיוע מהאגף ניתן באמצעות פנייה ישירה של התושב לעו"ס היישובי (מפורט בטבלה) באמצעות הטלפון או כתובת המייל או באמצעות מילוי טופס פנייה .

התושב יוזמן לפגישות אינטייק לצורך אבחון והגדרת הבעיה והתוצאה הרצויה אליה היה רוצה להגיע.

בתהליך משותף תיבנה תוכנית התערבות מוסכמת על התושב ועל העו"ס כאשר ישנן שתי רמות של ליווי משפחות, תיק נוהלי ותיק מקצועי.

תיק נוהלי- משמעותו קשר הקיים עם המשפחה סביב עניינים פרוצדורליים לטובת קבלת שירותים ספציפיים. הקשר עם העובד הסוציאלי ברמה זו הינו מצומצם ומתקיים על פי צורך.

תיק מקצועי- משמעותו קשר הקיים עם המשפחה סביב תוכנית התערבות שנבנית יחד עם המשפחה לטובת קידום מטרות שונות. הקשר עם העובד הסוציאלי הוא רציף לטובת יישום תוכנית ההתערבות.

לאחר יישום תוכנית ההתערבות תתבצע הערכה משותפת של תוצאות ההתערבות ויקבעו יעדים חדשים להמשך במידת הצורך.