ערובין:

כדי לאפשר ללכת בין היישובים מעבר לאלפיים אמה מגבול הישוב, וכן טלטול חפצים בשבת והוצאתם מיישוב ליישוב בין היישובים במרכז הגוש,  הוקם "הערוב הגושי" המחבר את הישובים נוה דניאל, אלעזר, אפרת, מגדל עוז, צומת הגוש, החטמ"ר ותחנת המשטרה, אלון שבות, הגבעה הצהובה, ראש צורים, כפר עציון ובת עין לרשות אחת, בה אפשר ללכת ולטלטל בשבת. הערוב ברובו הוא לאורך הצירים הראשיים בין הישובים. מפת הערוב המתעדכנת מעת לעת, תלויה בכל בית כנסת באותם היישובים המחוברים לערוב הגושי.  לאחרונה המועצה הדתית 'הכניסה' את דרך האבות למסלול העירוב. ניתן עתה לטלטל בדרך האבות בין היישובים: נווה דניאל, אלעזר (כניסה דרך נתיב האבות), אפרת ואלון שבות.

המועצה הדתית אחראית על הקמת הערוב ואחזקתו. ביקורת על תקינות הערוב נערכת מדי יום שישי.

קו העירוב מורכב בניצול האפשרויות ההלכתיות כגון צורת הפתח, גדרות, טרסות, גדרות אבן, ותל המתלקט. העוקבים אחר קו הערוב יבחינו כי לעתים נפסק "צורת הפתח" בנקודה הסמוכה ל"תל המתלקט" או לגדר, ולכן אין המשך לחוט, רק לאחר סיומו של התל או הגדר יבוא המשך של "צורת הפתח". במספר מקומות קיימת חציה של הערוב המחלקת את הערוב ליחידות עצמאיות במטרה למנוע איסור טלטול בכל הערוב במקרה של קריעת חוט הערוב בשבת באזור מסוים.

לשאלות על מסלול הערוב ניתן לפנות לרב רפי טוויל 050-7276466.

ערוב ביישובים:

בכל ישובי הגוש יש ערוב המאפשר טלטול בתחומי הישוב. כל רב יישוב אחראי על הערוב ביישובו, ויש לפנות לרב היישוב במקרה של שאלה או ספק.

עירוב חדש אדום עירוב קיים בכחול

חיבור עירוב קיים בכחול לעירוב מבוקש באדום מיצד פני קדם

הסבר למפת עירוב תקוע

מפת עירוב תקוע

מפת עירוב מרכז גוש עציון