תושבים יקרים,

מועצת גוש עציון חרטה על דגלה לפעול בשקיפות מלאה, ולשתף את ציבור התושבים בכלל המידע שברשותה: תהליכי קבלת החלטות ויישומן, נתונים שונים, והקצאת משאבים.

אנו מאמינים כי ככל שהציבור יגלה מעורבות בנעשה במועצה, כך תשתפר איכות העשייה המוניציפלית.

אתר האינטרנט משמש כבנק מידע פתוח, עדכני ושקוף, חלון ראווה רחב וצלול לפעילות המועצה, המזמין את התושבים לצפות, להגיב ואף להיכנס לזירה ולפעול.

המועצה פועלת בכפוף לחוק חופש המידע ומחויבת להעמיד לרשותו של כל המעוניין מידע ציבורי ככל שתידרש.

בנוסף, המועצה קשובה לפניות הציבור בערוצי הקשר השונים: פנייה דרך האתרמוקד 106 גם באמצעות הוואטסאפ במספר 058-6330177, פייסבוק, פניה ישירה לאגפי המועצה או באמצעות טופס פניות הציבור.

 
מורית ינון
מנהלת מוקד ופרויקטים
02-9959410
 

לטופס פניות ציבור לחץ כאן