שירותי האגף 

תחום צמי"ד מעניק שירות וטיפול לאוכלוסיה המוגדרת על פי משרד הרווחה מנהל מוגבלויות:
אנשים וילדים המאובחנים עם- מוגבלות שכלית התפתחותית, ספקטרום אוטיסטי, הנמכה קוגנטיבית ומוגבלות פיזית וחושית.
כל משפחה המגיעה לאגף מלווה על ידי עו"ס תחום צמי"ד ולאחר תהליך אינטייק והערכה נבנית תוכנית המתאימה לצרכי הילד ו/או לצרכי המשפחה כולה.

השירותים הניתנים למשפחות:

 • מתן ידע וסיוע בנושא מיצוי זכויות
 • הפניות לאבחונים למוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם
 • ליווי והפניה לשירותים השונים של משרד הרווחה- מעון יום שיקומי, מועדונית אחה"צ, תעסוקה, דיור ונופשונים.
 • ניהול תיק- קשר ותיאום עם גורמים שונים הרלוונטיים לילד ולמשפחה- אגף החינוך, בתי ספר גנים ומעונות, גורמי טיפול, רכזי קהילה ובעלי תפקידים בישובים, מרכזים להתפתחות הילד, ועוד.
 • הפניה למרכז טיפולי שק"ל לטיפול חברתי- מיני לבעלי צמי"ד והוריהם
 • חונכות (סמך) לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי- בקריטריונים מסוימים ובכפוף לתקציב
 • סיוע כלכלי בעת הצורך ובהתאם לדרגת זכאות.
 • ייעוץ וטיפול בנושא אפוטרופסות

שירותים הניתנים ברמה הקהילתית:

במהלך השנים מתקיימות סדנאות, הרצאות, קבוצות ופעילויות עבור משפחות צמי"ד כגון:

 • סדנאות בנושא מוגנות והתפתחות מינית להורים למתבגרים
 • קבוצות לאחים לילדים עם צרכים מיוחדים
 • הרצאות בנושא אפוטרופסות
 • הופעות והצגות בנושא צמי"ד למשפחות ולקהילה כולה
 • מבצע קיץ מיוחד בבריכת המתנ"ס- כניסת מלווה חינם לילדי החינוך המיוחד ועוד ועוד

הפעילות הקהילתית ברובה מתוכננת ביוזמת ובשיתוף ההורים ועל פי צרכים העולים מהשטח.

קישורים:

יצירת קשר

אלה גרשון
עו"ס רכזת תחום צרכים מיוחדים
02-9939938
רומיה סגיר
עו"ס משפחות ועו"ס למניעת התעללות בזקן
02-6329104
שירה ריס
עו"ס צרכים מיוחדים
026329126
רינתיה רוזנברג
מנהלת מרכז למשפחות צמ"יד
029959428