בגוש עציון פועלים שני בתי עלמין. האחד, במערב הגוש ליד קיבוץ כפר עציון והשני במזרח הגוש, בתוך הישוב תקוע.
בבית העלמין בכפר עציון ישנה גם חלקה צבאית.
הקבורה בגוש עציון מיועדת לתושבי גוש עציון בלבד.
החברה קדישא פועלת באמצעות צוותי מתנדבים העוסקים במלאכת הקודש כחסד של אמת כפשוטו. בראש החברה קדישא עומדת הנהלה שחבריה הם נציגי היישובים. תפקיד ההנהלה: תכנון ופיתוח חלקות חדשות, קביעת תקנון, דיון בבקשות לרכישת קבר מחיים ואישורן.
הרב רפי אוסטרוף מתוקף תפקידו כיו"ר המועצה הדתית, משמש גם כיו"ר החברה קדישא גוש עציון.

רשימת רכזי חברה קדישא יישוביים

יישוב שם טלפון בבית טלפון נייד
אלון שבות עזרא רוזנפלד 02-9931553 052-4228601
אלעזר יוני יהודה 02-9932411 054-3022260
בת עין ערן ברנדויין   054-7277171
כפר עציון חזי מרקוביץ 02-9935118 050-5227366
כרמי צור אמנון ראשי 02-9961202 057-7718723
מגדל עוז אברהם וייל 02-9936448 052-3992783
מיצד הרב ישראל גולדשטיין 02-9934330 054-5448836
מעלה עמוס אלחנן נוסבאום 02-5709184 053-3180053
נווה דניאל מנחם פריד 02-9931333 050-5585866
נוקדים      
ראש צורים עקיבא יעיר 02-9935434 052-2280039
תקוע אייל לוי   052-3253066
 

בנוסף לחברה קדישא האזורית הוקמה בכל יישוב חברה קדישא יישובית המטפלת בכל הקשור לשמירת המת, להוצאת רישיון קבורה, לחפירת הקבר, לטהרת הנפטר, לפרסום הלוויה ולסיוע למשפחה בעת השבעה.
המועצה הדתית אחראית לגיוס החברה קדישא היישובית, לאיתור מקום הקבורה, להדרכת צוות החופרים, להובלת הנפטר, לסיוע בטהרה, ולהדרכת המשפחה בבניית מצבה בהתאם לתקנון.
תקנון חברה קדישא גוש עציון המיוסד בחלקם על מנהגי ירושלים. במקרה של שאלות חריגות אנשי החברה קדישא מתייעצים עם הרב יעקב רוז'ה, רב החברה קדישא בגוש דן, הנחשב למומחה בתחום.
רכב המועצה הדתית מותאם להובלת נפטרים, ומזכיר המועצה הדתית משמש כונן בכל שעות היממה.
מאחורי בניין המועצה יש בית טהרה ובו מקרר היכול להכיל שלושה נפטרים, שולחן טהרה וציוד לצוות הטהרה. ביישובים הוקמו והוכשרו צוותי טהרה לגברים ולנשים.
לרשות היישובים עומדים שני בתי עלמין אזוריים: בכפר עציון ליישובי המרכז, ובתקוע ליישובי המזרח.
לתושבים שאינם יהודים או שקיים ספק באשר ליהדותם יש חלקה מיוחדת בבית העלמין בכפר עציון.

מידע למשפחת הנפטר

דף מידע למשפחת הנפטר/ת - לפני קבורה

דף מידע למשפחת הנפטר/ת - לאחר קבורה

 

לאתר בית העלמין

 

הזכאים לקבורה בבתי העלמין שבגוש עציון

  1. מי שמקום מגוריו בשעת פטירתו היה על פי הרשום בתעודת הזהות בתחומי המועצה האזורית גוש עציון.
  2. 'מת מצווה' - יהודי שנפטר ואחד מבתי העלמין שבתחום המועצה הוא בית העלמין היהודי הקרוב ביותר למקום פטירתו.
  3. מקרים מיוחדים שעליהם תחליט הנהלת החברה קדישא.
  4. מי שהיה תושב גוש עציון עד לנפילת הגוש בשנת תש"ח.
  5. בניהם והוריהם של חללי גוש עציון במלחמת הקוממיות.

צורת הקבורה:

בגוש עציון נוהגים היום שלושה סוגי קבורה:

  • קבר זוגי (קבר מעל קבר) - לנפטר שבן זוגו חי.
  • קבר בודד - לנפטר שאין לו בן זוג.
  • קבר סנהדרין - לזוגות ולבודדים.

אדם שנפטר ובן זוגו חי יכול להיקבר רק בשיטה א' או בשיטה ג'.

תשלום על קבורה

לתושבי גוש עציון הובלת הנפטר, הטהרה, התכריכים, חפירת הקבר, הלוויה והקבורה אינם כרוכים בתשלום ומכוסים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
במקרה שיש צורך להביא את נפטר מבית חולים או ממוסד שאינם בירושלים, או מבית שאינו בשטח שיפוטה של המועצה הדתית גוש עציון, על המשפחה לדאוג להעברתו באמצעות אמבולנס פרטי לבית הטהרה בגוש.

תעריפי רכישת קבר בבית העלמין כפר עציון ותקוע

         א.         בהתאם לתקנון חברה קדישא גוש עציון, בני זוג יקברו בקבר מכפלה (קבר בקרקע שנחפר בעומק שמותאם לקבורת 2 נפטרים אחד מעל השני), רכישת קבר מחיים מתאפשרת לאחר פטירה של אחד מבני הזוג כאשר קבורת הנפטר הראשון ללא תשלום והרכישה היא עבור בן הזוג השני.

תעריפי רכישה מחיים לבן הזוג בקבר מכפלה, בהתאם לתעריף ממשלתי המתעדכן אחת לשנה ע"פ המדד:

תושב גוש עציון 3177 ₪.

מי שאינו תושב גוש עציון 4765 ₪.

         ב.         רכישה עבור תושב חו"ל [מיועד רק לקרוב מדרגה ראשונה של תושב הגוש שאינו תושב הארץ].

עלות רכישה 30 אלף ₪ + 10 אלף ₪ החזר הוצאות יום הקבורה הכוללים מסי נמל, העברה משדה התעופה, אגרת רישיון קבורה ועוד.

קבר מכפלה לתושבי חו"ל: 54000 ₪ + 20 אלף ₪ (10,000 ₪ הוצאות יום הקבורה לכל נפטר).

          ג.          רכישה בחלקה חריגה, מיועדת רק לקרוב מדרגה ראשונה של תושב הגוש, שהוא אזרח ותושב הארץ וזכאי לקבורה חינם בבית עלמין במקום מגוריו, ומשפחתו מבקשת לאחר פטירתו לקבור אותו בבית העלמין בכפר עציון. 

עלות רכישה לקבר בודד 50 אלף ₪.

עלות רכישת קבר נוסף לבן הזוג בקבורת מכפלה 4765 ₪.

שמירת קבר מחיים

בן הזוג של הנפטר רשאי לבקש כי ישמרו עבורו חלקת קבורה מעל לנפטר או לצדו (בקבורת סנהדרין).
עלות השמירה של חלקת קבר מחיים נקבעת על ידי המוסד לביטוח לאומי וניתן לקבל את התעריף המעודכן במשרדי המועצה הדתית.
כדי להבטיח את שמירת המקום יש להגיע למשרדי המועצה הדתית תוך 90 יום מיום הקבורה ולשלם על שמירת מקום הקבורה. לאחר זמן זה רשאית החברה קדישא לקבור כל אדם אחר בחלקת קבר זו.

מצבה

בניית המצבה תיעשה בהתאם לתקנון החברה קדישא ובמימון המשפחה.

ערכה לבית האבל

במשרד המועצה הדתית יש ערכה להשאלה הכוללת ארון קודש נייד, כיסאות לאבלים, כיסאות למנחמים, סידורים, משניות, חוברות תהלים וספרים העוסקים בהלכות אבלות. בנוסף ניתן לשאול במשרד ספרונים הכוללים את מזמורי התהלים הנאמרים בעת העלייה לקבר.