שיטור קהילתי:

המועצה האזורית גוש עציון, רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, במסגרת העבודה השוטפת של אגפי ומחלקות המועצה.
מוצבים שני שוטרים קהילתיים בגוש עציון:

משק מערב גוש עציון - רס"ב גדי אקוע 050-5063657

מש"ק מזרח גוש עציון - רס"ב קובי גבאי 050-5066908

המש"קים עומדים לשירות התושבים במגוון שירותי משטרה:

  • קבלת תלונות וטיפול בהם.
  • הדרכות במוסדות החינוך.
  • ביקורות אבטחת מוסדות חינוך.

כמו כן, נפתחה במועצה נקודת שיטור קהילתי אשר תהיה פתוחה בימים שלישי וחמישי בין השעות 14:00-16:00