אודות

ההתייחסות למשפחות במצוקה היא רחבה וכוללת בתוכה הן היבטים כלכליים והן קשיים הנוגעים לתפקוד וליחסים בתוך המשפחה, ובינה לבין הסביבה, על פי מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים. משפחה במצוקה היא משפחה שהמשאבים האישיים, המשפחתיים והחברתיים העומדים לרשותה אינם מספיקים לה כדי להתמודד עם נסיבות חייה (הצפויים ושאינם צפויים).

השירות לרווחת הפרט והמשפחה מופקד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על טיפול במשפחות וביחידים בוגרים מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה, המתמודדים עם מצוקה זמנית או קבועה אשר נובעת מגורמים שונים (קשיים כלכליים, אישיים ומשפחתיים; חולי ונכות של אחד מבני המשפחה; משבר זמני או מתמשך).

המשרד מבדיל בין שבעה סוגים של משפחות הזקוקות לטיפול ולשירותים שונים:

  • משפחות במצוקה כלכלית
  • משפחות עם קשיי תפקוד ובמצבי משבר זמני או מתמשך
  • משפחות שבראשן הורה עצמאי
  • משפחות הסובלות מאלימות
  • משפחות הנזקקות לסיוע בהקשר לסוגיות משפטיות
  • משפחות שבהן נפגעי תאונת דרכים, נפגעי עבירות המתה ונפגעי שכול
  • משפחות ויחידים עם אפיונים מיוחדים: נשים במעגל הזנות, דרי רחוב, קורבנות סחר בבני אדם

הטיפול בפרט ובמשפחה במשרד מושתת על העקרונות הבאים: ראיית התא המשפחתי כמסגרת המשמעותית לגדילת הפרט ולהתפתחותו והבנת צורכי הפרט והמשפחה בהיבט כולל; התערבות מערכתית-אקולוגית; זיהוי, חיזוק וטיפוח הכוחות החיוביים של הפרט ושל המשפחה והפעלת תוכניות התערבות תוך שיתוף והעצמת הלקוחות. השירותים ניתנים בעיקר באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, וכן במרכזים ייחודיים מקומיים או אזוריים, בשיתוף עם הרשויות.

טפסי המחלקה

קישורים ומידע נוסף