שירות פסיכולוגי-חינוכי

מה זה שפ"ח?

השירות הציבורי הדומיננטי לילדים ונוער בישראל הוא השירות הפסיכולוגי.

מתווה השירות הפסיכולוגי מגדיר את ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל לקידום רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגיים-החינוכיים (שפ"ח) ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום.

השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים. הוא שואף לספק שירות לגילאי 3-18 ובחינוך המיוחד לגילאי 3-21. הקצאת שירותים פסיכולוגיים בגיל הרך חשובה מאוד, לנוכח הערך המניעתי הרב המצוי בהתערבות מוקדמת גיל.

השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים  מתמקדים בשלושה תחומים- טיפול, אבחון והערכה ובעבודה מערכתית:

איתור קשיים של תלמידים (לימודיים, רגשיים, התנהגותיים ו/או חברתיים) וליווי הצוות בבניית תכנית טיפולית שתיתן מענה לקשיים אלו.

הערכת צרכים לתלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

ייעוץ למנהלים ולמורים

אבחון מערכתי ובניית תכניות התערבות מערכתיות

התערבויות פסיכולוגיות (טיפול, ייעוץ והדרכה) מיועדות לילדים, להורים ולמשפחות וכוללות טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים, קצרי מועד או ארוכי טווח, על פי גישות מגוונות המקובלות מבחינה מקצועית.

שותפות בהיערכות החירום היישובית והחינוכית בין אם במסגרת הכנת הקהילה והאוכלוסיות לשעת חירום בהיבטים מערכתיים; ובין אם במסגרת התערבויות פסיכולוגיות מידיות בחירום או התערבויות בעקבות מצבי חירום. עבודת הפסיכולוג באירועים אלה תתבצע ברובד פרטני, משפחתי ו/או מערכתי, בהתאם לצרכים העולים ולפי שיקול דעתו המקצועי.

העיסוק בפסיכולוגיה חינוכית הוא עיסוק מקצועי מוכר מתוקף חוק הפסיכולוגים–1977. השפ"ח כגוף מקצועי ציבורי אחראי להכשרתם המקצועית של הפסיכולוגים החינוכיים ולפיקוח על עבודתם. מחובתו להיות מעודכן בידע מהארץ ומהעולם. מנהל השפ"ח אחראי לקיומם של מנגנוני הכשרה, השתלמות והדרכה מקצועיים. תכניות ההכשרה וההדרכה מתוכננות, מתוקצבות ומפוקחות מקצועית על ידי שפ"י.

שירות פסיכולוגי-חינוכי גוש-עציון

שפ"ח גוש עציון- מונה 16 פסיכולוגים המפוזרים בכל המסגרות החינוכיות מגני 3 עד לכיתות ח' ובחלק מהתיכונים.

פרוייקטים וטיפולים-

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

 1. דלת פתוחה- הדרכת הורים קצרת מועד להורים לילדים בגילאי 0-6.

2. קבוצות הורים בנושאים שונים- ויסות רגשי, מתבגרים, הורות לילדים עם ADHD ועוד

3. חדרי שלווה- מרכזים טיפוליים בארבעה בתי ספר (קדם, אח"י תקוע חטיבה בוגרת, או"ע בנים ובנות) כ-12 שעות שבועיות בילדים והוריהם.

התוכנית הלאומית למניעת אובדנות- הערכות מסוכנות לאובדנות וטיפול קצר-מועד בילדים בעלי סיכון אובדני קל-בינוני.

בנוסף, קיימים מרכזים טיפוליים בשפ"ח שבמועצה-

טיפול משפחתי

טיפול CBT  (טיפול קוגנטיבי-התנהגותי המיועד בעיקר להפרעות חרדה)

מרכז טיפולי למתבגרים והוריהם

מוגנות ופגיעות מיניות- מניעה בתחום מוגנות מינית בגנים, בתי הספר וביישובים וטיפול מערכתי והדרכת הורים במקרים של פגיעה מינית.

 

אביגיל דוידי
מנהלת השפ"ח
02-9939952
גאיה מאור
מזכירת השפ"ח
02-9939945

 

מידע רלוונטי:

טפסים: 

שאלות נוספות ופרטים נוספים בנושא: הקו הפתוח לתלמידים במשרד החינוך, 1-800-222-003
טלפון: 02-5602538
כתובת: רח' דבורה הנביאה2 ירושלים 91911
פקס: 02-5603754