בהנו"א

ועדת שמיטה של המועצה הדתית גוש עציון:

כמידי שמיטה מוקמת ועדת שמיטה במועצה הדתית, שתפקידיה:

א. פיקוח כשרות והדרכה של מפעלי המזון השונים העוסקים בייצור ושיווק מזון בתחומי המועצה האזורית, שהם בפיקוח מחלקת הכשרות של המועצה הדתית בגוש עציון.

ב. הסברה לתושבי גוש עציון בכל נושאי השביעית השונים

ג. הסדרת הפעילות החקלאית בגוש עציון לכל חקלאי המבקש הסדרה כזו- הוברה כללית, אוצר בית דין, היתר מכירה וכדומה-  כולל הדרכה בפעילות החקלאית לפי כל אפשרות שבוחר בה החקלאי.

ד. הקמת בית דין לענייני שביעית.

הועדה ממליצה לכל מי שיכול לצרוך במהלך השמיטה פירות וירקות קדושים בקדושת שביעית, ותוצרת של חקלאות ישראלית. אנו מעודדים כל גוף שמשווק תוצרת כזו לשווק את סחורתו בכל מרכזי שיווק המזון הישוביים והאיזוריים, וכמובן קוראת לכל התושבים לחזק את ידי שומרי השביעית כהלכתה, ברכישת תוצרת של גופים אלו.

הועדה נפגשת אישית עם כל חקלאי בגוש עציון ומדריכה ותומכת בו בכל אפשרות שיבחר בה לשמור על קדושת ארץ ישראל וקדושת מצוות השמיטה.

בית הדין הוקם לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, ביוזמת המועצה הדתית של גוש עציון בראשות הרב רפי אוסטרוף, כדי לתת מענה לקיבוצים ולחקלאים פרטיים בגוש עציון המעוניינים לקיים את מצוות השמיטה, מבלי להיזקק להיתר המכירה, וכן לאפשר אספקת תוצרת חקלאית בכשרות מהודרת לצרכנים תושבי גוש עציון.

מטרת בית הדין היא מציאת פתרון הלכתי מהודר לחקלאי, המאפשר לו לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה, כשהוא מפקיר את פירותיו, ומבקש מבית הדין לחלקם באמצעות האוצר, וזאת בשונה מרוב בתי הדין האחרים שהוקמו רק כדי לספק תוצרת חקלאית מהודרת לצרכן.

בית הדין מלווה את כל החקלאים שבאו בשעריו, ומנחה אותם אילו פעולות מותר לעשות בשנת השמיטה על פי ההלכה הפסוקה.

בעקבות זאת, בית הדין פועל  בליווי של בית הדין עשרות חקלאים ברחבי הארץ. תחת חסותו של בית הדין פועלים גם קיבוצים, מושבים שיתופיים, יקבים ובתי בד. טיפולו של בית הדין נפרס על מגוון רחב של גידולים, ובהם: ענבי יין ויקבים, מטעי זיתים לשמן ודובדבנים, פירות שונים וירקות.  

אוצר בית הדין של גוש עציון הוא אוצר ללא גב כלכלי. בית הדין חותם על הסכם מפורט עם כל חקלאי, שבו מוגדרות המלאכות המותרות והאסורות בשמיטה – תוך התייעצות עם מדריכים חקלאיים, שכרו של החקלאי כשליח בית הדין ואפיקי השיווק המאושרים על ידי בית הדין.

אוצר בית הדין מלווה: 

א.  חקלאים שומרי תורה ומצוות ויראי שמיים, שמגמתם היא לקיים את מצוות השמיטה באופן מהודר,

ב. חקלאים שמספקים תוצרת לחנויות בגוש עציון.  

בית הדין מקיים קשר רציף עם החקלאים באמצעות ביקורים, פיקוח בשטח הגידול, בתי אריזה ומרלו"ג, ובמעקב טלפוני ומענה על שאלות הלכתיות. בית הדין לקח על עצמו לפעול ככל יכולתו כדי שהתוצרת של החקלאים תאושר בשווקים ברחבי הארץ.

בית הדין אינו גובה תשלום מהחקלאים בעבור עבודתו, ובכך מצמצם את העלויות ומאפשר תשלום בעין יפה לחקלאי מחד, ומכירת הפירות במחיר שאינו עולה על המחיר הממוצע בשוק מאידך. המועצה הדתית של גוש עציון מממנת את עלויות בית הדין, מסייעת בארגון ובצדדים המנהליים ומספקת שירותי משרד.

בשנת השמיטה הקרובה, יפעל בית הדין בשיתוף עם 'רמי לוי' לשיווק תוצרת חקלאית טריה בכשרות מהודרת לתושבי גוש עציון, בעדיפות לתוצרת קדושה בקדושת שביעית בפרט, ותוצרת מחקלאות ישראלית בכלל.

הרכב בית הדין:

הרב  זאב ויטמן  שליט"א – רב היישוב אלון שבות , רבה של 'תנובה' ולשעבר יו"ר ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל בשמיטות הקודמות.

הרב משה שפטר  שליט"א - רב קיבוץ כפר עציון

הרב אורי סמט  שליט"א - רב הקבוץ  מגדל עוז

הרב מרדכי ורדי  שליט"א - רב קיבוץ ראש צורים

הרב יוסף צבי רימון שליט"א - רב קהילת אלון שבות דרום ומחבר הספר "שמיטה – הלכה ממקורה".

הרב חיים אירם  שליט"א,  רב הישוב אלעזר, הממונה על מתן תעודות הכשרות במועצה האזורית , מטעם הרבנות הראשית לישראל.

ליד בית הדין פועלים :

אבי ספקטור- מנהל בית הדין ופעילות השמיטה בגוש עציון.

הרב אלון טננבוים  – משגיח בכיר בתנובה, מייעץ לבית הדין

חברי בית הדין הם מורי הוראה בעלי ניסיון רב בכשרות בכלל ובשמיטה בפרט, מהם רבני יישובים וקיבוצים, ומהם מחברי ספרים הלכתיים חשובים בענייני כשרות ושמיטה. חברי בית הדין פועלים על בסיס התנדבותי מתוך תחושת שליחות ומתוך רצון לקדם את פתרון אוצר בית הדין בעם ישראל.

חברי בית הדין מקיימים ישיבות סדירות שבהן הם מכריעים בנושאים ההלכתיים העולים על שולחן בית הדין, ומתווים את דרכי ההתנהלות של בית הדין ושל שלוחיו.

שיתופי פעולה

מתוך הרצון לקדם את קיום מצוות השמיטה ולקדם את מוסד אוצר בית הדין, בית הדין משתף פעולה עם אוצרות בית דין אחרים.

בית הדין מצפה מכל גורמי השיווק והכשרות לקלוט את התוצרת שבאוצרו. תוצרת זו מהודרת ואין בה חשש ספיחין, שמור ונעבד, ומחולקת על ידי שליחי בית הדין שהם חקלאים יראי שמיים שכל מעשיהם נעשים על פי חכמים. ראויה היא תוצרת קדושה זו שתתקיים בה מצוות "והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה".

 

מדיניות הכשרות במסעדות ובתי האוכל בגוש עציון

א. תעודת הכשרות המונפקת בכל שנה ושנה, תמשיך להיות מונפקת באותה צורה גם בשנת השמיטה, ותישא את הכיתוב של הכשרות או כשרות 'מהדרין' כרגיל.

ב. לצידה תופיע תעודה נוספת המפרטת את מקור התוצרת החקלאית הטריה המשווקת בבית האוכל- היתר מכירה, אוצר בית דין, יבול נכרים וכדומה, לפי החלטת בעל בית האוכל.

ג. כל צרכן מתבקש לשים לב לכתוב בשתי התעודות על מנת לקבל את המידע המלא על כשרות האוכל בבית האוכל.

ד. לתשומת לב הצרכנים: הכיתוב 'מהדרין' שבתעודת הכשרות הרגילה, לא מתייחס כלל לסוג הירקות הטריים המשווקים בבית האוכל אלא לשאר המוצרים ולאופן ההשגחה בבית האוכל כפי שנהוג ביחס לכל הפעילות בשאר השנים.

ה. יש להקפיד כי שתי התעודות חתומות בחותמת מקורית של מאשרי הכשרות, וכן התאריך בהן מעודכן.

ו. כל בית אוכל מתחייב לספק ירקות טריים לפי הסיווג בו בחר בלבד, ואין באפשרותו לספק תוצרת בשונה מהכתוב בתעודות הכשרות. באם יבקש לשנות עליו לבקש תעודה חדשה עם המידע החדש בטרם ישנה את סוג הסחורה המשווקת בבית האוכל.