תוכנית להב"ה (למען הנוער בסיכון במגזר הכפרי) מתקיימת בשיתוף משרדי הרווחה והחינוך ומרכז המועצות האזוריות במיוחד לתושבי שמונת ישובי מזרח גוש עציון, משדה בר שבצפון ועד למיצד שבדרום.

התוכנית מתכללת את כלל ענייני קידום הנוער בישובים בייעוץ, הכוונה, סיוע ופעילויות לצוותי הנוער העובדים בישובים אלה, בשיתוף מלא של הנהגות הישובים ומתוך איגום שיתופי פעולה ותקציבים לטובת בני הנוער הזקוקים לכך.

תוכנית להב"ה מקיימת קשרי עבודה ייחודיים עם ישובי המגזר החרדי (מיצד ומעלה עמוס) וכן מרכזת את פרויקט "מרכז נוער ישובי" הפועל בתקוע מטעם התוכנית הלאומית 360. מרכז נוער הינו מרחב טיפולי בלתי פורמלי וממוקם בתוך מועדון הנוער בישוב. שעות פעילות המרכז הינן בדרך כלל אחר הצהריים, שלושה ימים בשבוע. אופי הפעילות הינו מרכז למידה לתגבור וסיוע במקצועות הלימוד השונים, ולאחריו פעילות קבוצתית-טיפולית וכן פעילויות קיץ. המרכז מהווה פלטפורמת מפגשים ופעילויות המעצימה את בני הנוער. התוכנית מרכזת פרויקט חקלאי ופרויקט מוזיקה הפועלים אף הם בישוב תקוע.

ניתן לפנות ללהב"ה בכל נושא וענין הקשורים לנוער ואתגריו בישובי מזרח גוש עציון.

דף הפייסבוק של להב"ה

יצירת קשר

נריה יזרעאלי – עו"ס להבה 0523453532