מבקר המועצה מונה על ידי מליאת המועצה ומכהן גם כממונה על תלונות הציבור.

הממונה יבדוק את התלונות וייתן מענה למתלוננים.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה והפונה נדרש לציין שמו ואת מענו. הממונה לא יברר תלונות שיוגשו בעילום שם.

ניתן לפנות בדרכים הבאות: