במתנס גוש עציון ניתן שירות של מע"ש בקהילה. עובדים הזקוקים לרמת ליווי גבוהה יחסית אך אינם מסוגלים לעבוד בשוק החופשי בכוחות עצמם וביחסי עובד- מעביד, משתלבים בעבודות שונות בקהילה בעזרת רכזת צמי"ד המלווה את העובד בכל התהליך ונמצאת בקשר ישיר עם המעסיק