דלג על בר עליון
בר עליון

אמברוסיה מכונסת

בשנים האחרונות חדר לישראל הצמח אמברוסיה מכונסת המהווה איום מיידי לחקלאות ולמערכות טבעיות.

אמברוסיה מכונסת היא מין פולש, העלולה לגרום לנזקים רחבי היקף לחקלאות, לתשתיות, לנחלים ולמעיינות וכדו'.

בשומרון זוהו כבר מס' מוקדים של הצמח.

לאחר התבססות הצמח יש קושי רב להדבירו, ולכן ישנה חשיבות עליונה למנוע את המשך התפשטותו.

בכל מקרה בו יש חשש להמצאות הצמח, יש לדווח על כך למוקד של המשרד להגנת הסביבה 6911*, וכן לוועדה החקלאית.

מצ"ב עלון מידע מפורט.

  אמברוסיה