דלג על בר עליון
בר עליון

הנחות

 טבת תשע"ב

 ינואר 2012

הנחיות לבקשת הנחה לשנת הלימודים תשע"ג

ועדת הנחות, מועצה אזורית גוש עציון

כמדי שנה, המועצה האזורית גוש עציון מאפשרת קבלת הנחות בשכר הלימוד לילדים הלומדים בגנים של גילאי 3 (עפ"י תאריכי השנתון). שכר הלימוד בשנה"ל תשע"ג יעמוד על סך 7,730 ₪ לשנה.

ועדת ההנחות תתכנס מספר פעמים בשנת תשע"ג ותשקול כל בקשה לגופה, על פי קריטריונים קבועים המקובלים במשרדי ממשלה ומבוססים על רמת הכנסה לנפש.

המועצה אינה מתחייבת שכל בקשה אכן תאושר, ועל כן התשלומים ייגבו במלואם החל מיום א', ט"ו באלול תשע"ב (2.9.2012). המועצה תיידע בכתב את התושבים שיימצאו זכאים להנחה.

את הבקשות יש להעביר בעת הרישום, לידי חגית סלע – מזכירת מח' גני-ילדים במועצה (9939972(

באמצעות משלוח בדואר לכתובת: מ.א. גוש עציון, ד.נ. צפון יהודה 90433

או באמצעות משלוח למייל שכתובתו:ganim@gush-etzion.org.il . (יש לסרוק את החומר בקבצי JPG).

להגשת בקשה להנחה, נא פעלו על פי השלבים הבאים:

1. באתר המועצה, בתוך אגף חינוך; מחלקת גני ילדים, ישנה תיקיית "טפסים". מתיקיה זו יש להוריד את הטופס: "טופס בקשת הנחה – גני ילדים", למלא אותו (כולל נימוק מפורט של הבקשה) ולצרף את המסמכים המצוינים בתוכו. חובה למלא את כל הפרטים בטופס.

 

2. חובה לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג + צילום ת.ז. כולל ספח כתובת וילדים של שני בני הזוג. כאשר אחד מבני הזוג אינו בעל הכנסה – יש להביא הצהרה .

לתשומת לבכם : כתובת המגורים המצוינת בספח חייבת להיות בגוש עציון. תושבים חדשים חייבים לעדכן את הספח במשרד הפנים, טרם פנייתם לבקשת ההנחה.

יש להוסיף בכתב יד ברור וקריא: כתובת למשלוח דואר, כתובת למשלוח דוא"ל, ומס' טלפון להתקשרות.

בהצלחה!

חגית סלע

מזכירת מח' גני-ילדים

העתקים:

ענבר לוין – גזבר המועצה

אריאל ניסן – מנהל אגף חינוך

ברכה שפלר – מנהלת מח' גני-ילדים

 

  טופס בקשת הנחה לגנים