דלג על בר עליון
בר עליון

מידע לקראת רישום הילדים לגנים

הורים יקרים. למען הסר ספק, החלטת הממשלה בנוגע לגני 3-4, משנה את המציאות בגנים אלו לחוק חינוך חינם ולא חוק חינוך חובה.
אחת ההשלכות לכך היא שבשל ההתראה הקצרה עד לביצוע החוק, ייתכן ולא יהיו מספיק מקומות לכל ילדי הרשות בגנים הציבוריים.
המועצה עושה כל שביכולתה למנוע מצב זה, ואם ניאלץ לכך נפעל לפי הקריטריונים לקדימות נרשמים שקבע משרד החינוך.

  
» רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ג

פרטים בדבר רישום ילדי הגנים לשנת הלימודים תשע"ג
 
 

  ערכת מידע בנושא רישום לגני הילדים
  הודעה להורים לגילאי 3-4
  הודעת משרד החינוך בנוגע לחינוך חינם לגילאי 3