דלג על בר עליון
בר עליון

ביקורת במתקני סניקה ומטשים

*
*
*
*
*

*

*דרך גישה למתקן
*שלמות גדרות ושערים

*נעילה ושילוט אזהרה

במתקן, בגדרות ובסביבתן


*שילוט במתקן והנחיות

*
*בדיקת משאבת הזנה

*ניקוי גורף

*איוורור בתאים

*הסמכת בוצע

*מבחן בוצה ב 30 דקות

*גנרטור
*מפוחים

*משאבת קולחין

*משאבת סניקה

*תא המגוב

*
*בדיקת לוח חשמל

*תקלה אחרונה שדווחה

האם טופלה?*האם דווח על תקלה למוקד

 106?


checked