דלג על בר עליון
בר עליון

אישור לימודי חוץ

אישור לימודי חוץ

 

קבלת פניות: רחלי אמר, מזכירת האגף, 02-9939940, פקס: 02-9309126, מייל: hinuh@gush-etzion.org.il.

 

מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך:

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה, על-ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד, תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ המתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתחומה של רשות אחרת, שאיתה הגיעה להסכם כללי בהקשר זה או להסכמה קונקרטית לגבי שיבוצו של תלמיד מסוים, בכתובים או בדרך אחרת.

הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.

חוזר מנכ"ל עג/7א

 

כל תלמיד הנרשם למוסד חינוכי מחוץ לגוש עציון צריך לבקש אישור לימודי חוץ, אותו יגיש לרשות בה ילמד. הבקשה תוגש על טופס המיועד לכך, בצירוף צילום ת.ז., ותועבר למזכירות אגף החינוך.

המועצה איננה מתחייבת לאשר כל בקשה.

 

 

  בקשה לאישור לימודי חוץ- להדפסה