דלג על בר עליון
בר עליון

מפגשי מטה מול מטה

מפגשי מטה מול מטה, בין הנהלת המועצה לבין הנהלת הישוב, נערכים אחת לשנה.

מטרת הישיבה - הצגת הישוב בפני מנהלי המועצה, מגמות וכיוונים; הצגת צרכים, תוכניות עבודה, סדרי עדיפויות ופערים שיש לישוב; הגברת שיתוף הפעולה, יצירת "שפה משותפת" ותיאום בין הגורמים השונים בישוב, לבין מנהלי המועצה; מעקב אחר ביצוע; ומתן הנחיות לביצוע של ראש המועצה.

על מנת למקסם את התועלת שבישיבות אלו, יש להיערך על פי המתכונת הבאה

 

רועי וולר

מנכ"ל המועצה

  מתכונת מפגשי מטה מול מטה