דלג על בר עליון
בר עליון

ארנונה

ארנונה היא מס מוניצפאלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס ומיקומו של הנכס.

הארנונה משמשת את המועצה למימון פעילותה ולמתן שירותים לתושביה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוקי העזר.

צו הארנונה מאושר מידי שנה, על ידי מליאת המועצה.

שעות קבלת קהל במחלקת גבייה:

בימים א', ג' ו-ה' בין השעות 8:30 עד 13:00

בירורים טלפוניים:

בימים ב', ד' ו-ה', בין השעות 8:30-13:00

לביצוע תשלומים באמצעות כרטיס אשראי במענה אנושי/ממחושב: 02-9939924/5

טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס הוראת קבע בבנק לתשלום חיובי המועצה

משלוח שובר תקופתי- ארנונה באמצעות דואר אלקטרוני

ארנונה לשנת 2016