דלג על בר עליון
בר עליון

רשות תמרור מקומית

המועצה האזורית גוש עציון, קיבלה מקמ"ט תחבורה במנהל האזרחי, את הרחבת ההסמכה לסמכויותיה כרשות תמרור מקומית. על פי תקנות התעבורה והתחיקה באיו"ש, אם לא הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה, תמרורי אזהרה; תמרורי מודיעין; הסדרי תנועה מסוימים; סימנים והתקנים על פני הדרך (דוגמת מקומות חציה להולכי רגל, פסי האטה, סימנים שונים של קווי הפרדה, עצירת רכב, אבני שפה אדום–לבן, מקום עצירה לסוג מסוים של רכב); סימני עזר בדרך; ועוד.

 

 

פרוטוקולים לשנת 2017

רשות תמרור מקומית- נוהל עבודה

פרוטוקולים לשנת 2013

פרוטוקולים לשנת 2016

נוהל הקצאת מקום חניה לרכב נכה

פרוטוקולים לשנת 2014

פרוטוקולים לשנת 2015